Grants

grants_4

Ministry of Industry and Trade


grants_3
Participation in international exibitions 2017Účast na zahraničních veletrzích 2017
International exhibiton and events for GNSS and IoTZahraniční veletrhy, výstavy a eventy pro GNSS a IoT oblasti
TAČR

Technology Agency of the Czech Republic


Doprava 2020
Monitoring of RTK networks using Galileo HAS for accurate and reliable localization of autonomous vehiclesMonitoring RTK sítí pomocí Galileo HAS pro přesnou a spolehlivou lokalizaci autonomních vozidel