Career

Career/kariéra

You realise there is still a lot to learn and you are willing to invest time and effort into learning new technologies. You also love working in a team, which means you welcome and respect anyone’s opinion and thoughts, but also are keen on sharing your ideas and insights with others. It is also good to know we are not a typical 9-to-5 company. We deliver services worldwide and focus on results and you will get flexible working hours and partial home office is possible also.

Chceš se učit novým technologiím? Máš rád práci v týmu, což znamená vzájemný respekt a sdílení vlastních nápadů s ostatními? Je také dobré vědět, že nejsme žádná továrna ani úřad s fixní pracovní dobou. Pracujeme na globálních projektech, takže flexibilita pracovního času je důležitá. Podporujeme částečný home office, ale zároveň máme ověřeno, že nejlepší nápady vznikají u kafe v naší kuchyňce.

Analyst/tester

Job description/popis pozice:

Navmatix is seeking an Analyst/tester who likes to work with up-to-date technologies, has and innovative ideas, is patient and happy to extend team, working on global smart solutions running on Navmatix Cloud platform. Our compact agile team works on the evolution of mission critical solution for big enterprise customers.

Hledáme do týmu analytika/testera (analytičku/testerku), který rád pracuje s moderními technologiemi, má inovativní nápady, trpělivost a rád se připojí k našemu týmu, který pracuje na globálních řešeních v oblasti navigačních systému pro autonomní zařízení. Náš kompaktní agilní tým pracuje na rozvoji mission critical řešení pro velké enterprise zákazníky. 

Requirements:

 • UML knowledge
 • Analytical documentation
 • Knowledge of building test cases
 • Different tests (functional tests, regression tests, usability tests)
 • Analytical thinking, independence and teamwork
 • Willing to learn new technologies
 • Linux and Windows operating systems knowledge
 • Ability to communicate in English

Požadujeme:

 • Znalost UML
 • Tvorba analytické dokumentace
 • Zkušenosti s tvorbou test cases oproti analýze
 • Zkušenosti s vytvářením testovacích dat
 • Zkušenosti s různými typy testů (funkční testy, regresní testy, použitelnosti...)
 • Analytické myšlení, samostatnost i týmová spolupráce
 • Schopnost komunikace se zákazníkem v anglickém jazyce
 • Znalosti operačních systému Linus a Windows
 • Chuť učit se novým věcem a technologiím

GNSS Engineer

Job description/popis pozice:

Since 2010 we have been developing software solutions for GNSS networks.  The usage of GNSS is booming and will continue to grow exponentially over the next years. In order to grasp the opportunities this growing market is offering, we are looking for a GNSS engineer, that will help us expand our portfolio of digital services.

 

You will strongly support our company in winning business and work closely together with our multicultural team based in Roznov pod Radhostem, Czech Republic.

 

If you are educated and experienced in GNSS area, and you are interested in working on global projects with dynamic international team who works with unique technology, we are looking forward to receiving your application and reading your resume!

Od roku 2010 se zabýváme vývojem software pro správu a monitoring GNSS sítí. Použití přesného polohování je nyní na vzestupu a bude exponenciálně růst. Abychom správně pochopili příležitosti, které tento rostoucí trh nabízí, hledáme GNSS inženýra, který nám pomůže rozšířit naše portfolio digitální služeb.

 

Budete naši společnost podporovat při získávání obchodů a zpracování odborných nabídek a budete také úzce spolupracovat s našim multikulturním týmem se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Pokud jste zkušený a také máte vzdělání z oboru GNSS a zajímají Vás práce na globálních projektech s dynamickým týmem, který používání unikátní technologie, pak se těšíme na Vaši žádost a životopis.

Requirements:

 • Expert knowledge of GNSS and related technologies
 • Research, development, and support activities in GNSS timing and positioning
 • Working closely with development and business team on solution for GNSS networks
 • Understanding of GNSS market needs
 • Contributing defining roadmap of GNSS products (Glopos.net)
 • Master of Science or Ph.D. in Engineering, Computer Science, Geodesy or GNSS systems
 • Knowledge of GNSS corrections solutions
 • Knowledge of Bernese software
 • Analytical thinking, independence, and teamwork
 • Willing to learn new technologies
 • Experienced communication in English

Požadujeme:

 • Znalosti GNSS a souvisejících technologií na úrovní experta
 • Výzkum, vývoj a podpůrné činnosti při načasování a určování polohy GNSS
 • Blízkou spolupráci s týmem vývojářů a obchodním oddělením na řešení pro GNSS sítě
 • Porozumění potřebám uživatelů GNSS sítí a celého tržního prostředí
 • Rozvoj a definování plánů produktů GNSS (Glopos.net)
 • Magisterské, inženýrské nebo doktorandské vzdělání v oboru informatika, geodézie nebo systému GNSS
 • Znalosti RTK korekcí a jejich řešení
 • Znalost systému Bernese software
 • Analytické myšlení, samostatnost i týmová spolupráce
 • Schopnost komunikace se zákazníkem v anglickém jazyce
 • Chuť učit se novým věcem a technologiím

Senior Developer

Job description/popis pozice:

Navmatix is seeking a Senior Developer who is innovative, patient and happy to extend team of our developers working on global smart solutions running on Navmatix Cloud platform. You will collaborate with a fun and close-knit agile team to architect, implement, test and continuously deliver new features and products to our customers.

Hledáme do týmu zkušeného a spolehlivého vývojáře, který rád pracuje s moderními technologiemi, má inovativní nápady, trpělivost a rád se připojí k našemu týmu, který pracuje na globálních řešeních v oblasti navigačních systému pro autonomní zařízení. Náš kompaktní agilní tým pracuje na rozvoji mission critical řešení pro velké enterprise zákazníky.

Requirements:

 • C# (ASP.NET 5/.NET 5), Razor
 • Rust
 • JavaScript, WebAssembly (Rust)
 • API design and implementation
 • Microservices for Kubernetes, Docker
 • Database interaction (PostgreSQL, Scylla)
 • Messaging system interaction (RabbitMQ, NATS)
 • Linux and Windows operating systems knowledge
 • Willing to learn new technologies
 • English spoken and written
 • Teamwork and independence

Benefits:

 • 25 days of holiday
 • 2 sick days
 • Contribution for lunch
 • Contribution for holiday
 • Education
 • Flexible working time
 • Mobile phone also for private usage

Výhody:

 • 25 dní dovolené
 • 2 sick days
 • Příspěvek na stravu
 • Příspěvek na dovolenou
 • Vzdělávání
 • Pružná pracovní doba
 • Mobilní telefon i pro soukromé použití

About us/O nás

Our motto:

WE CARE… about our customers, our employees, our products and services and we will care about you as a part of our company.

Naše motto:

WE CARE… staráme se o naše zákazníky, naše zaměstnance, naše produkty a službky a budeme se starat i o tebe jako součást naší společnosti. 

About the company/
O společnosti:

“We’re the growing technology company with the history of delivering innovative solutions for companies that deliver smart services. Our team members are motivated individuals and help each other do remarkable things every day. We are active learners, have a positive impact on our customers and do exceptional work. We face challenges together and we win together. And together, we deliver world-class solutions that transform the way the world uses smart services.”

“Jsme rostoucí technologická společnost s historií vývoje inovativních chytrých řešení. Členové našeho týmu jsou jedinci, kteří jsou motivování podílet se na společném úspěchu. Aktivně se učíme, máme pozitivní dopad na naše zákazníky a děláme výjimečnou práci. Společně čelíme výzvám a společně vyhráváme. Dodáváme prvotřídní řešení, která mění způsob, jakým svět využívá inteligentní služby.”

Location/místo:

Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic

Contact us

careernavmatix.com